Elektrostatik Sprey

Toz Boya taneleri hava ile sıvılaştırılıp tabancalara taşınırlar ve burada Korona tip ve Tribo tip tabancalar ile yüklenirler. Yüklenmiş tozlar, topraklanmış yüzeylere tutunurlar. Yüzeye tutunamayıp düşen tozlar havalandırma sistemleri ile toplanıp filtre edilirler ve toz boyaya karıştırılarak tekrar kullanılırlar. Bu yöntemin uygulanmasını sağlayan 2 çeşit yüklenme/tabanca bulunmaktadır. Elektrostatik püskürtme yönteminde kullanılan tabanca çeşitleri ve özellikleri aşağıdaki gibi listelenebilir.

korona-2

KORONA

 • Elektrik akımı sayesinde yüklenme kontrol edilebilir. Her kalınlıkta ve her tip toz boya kullanılır.
 • Sıcaklık, nem gibi çevre faktörlerinin etkisi azdır.
 • Tabanca ve işletme maliyeti düşük.
 • Faraday kafesi oluşur Voltaj ayarı ile film kalınlığı değişebilir.
 • Yüksek sarfiyat.
 • Boya değişikliği (Sistem temizliği) kolay olur.
 • Geri iyonlaşma riski yüksek.

tribo-2

TRİBO

 • Yüksek voltaj ihtiyacı yok. Sürtünme ile boya yüklenir.
 • Özel tanecik boyutunda ve tribo tasarlanmış boyalar kullanılır.
 • Çevre faktörlerinden kolay etkilenir.
 • Maliyeti yüksek.
 • Faraday kafesi etkisi yok.
 • Hava ayarı ile film kalınlığı değişebilir.
 • Düşük sarfiyat.
 • Boya değişikliği zor olur.
 • Geri iyonlaşma riski düşük.

Broşürler